Kdo vlastně jsme?
Stejně jako bájný tvor Fénix povstal z popela, tak jsme i my obnovily svoji činnost jakožto dívčí křesťanský oddíl. Scházíme se pravidelně každý týden, jednou za dva měsíce připravujeme víkendovou akci a v létě jezdíme na stanový tábor do krásné přírody u říčky Úhlavky. Většinu akcí pořádáme společně s 43. oddílem Pardi, s nímž již několik let úzce spolupracujeme. Nejsme sice velký oddíl, ale o to osobnější máme vztahy a tvoříme skvělou partu. Rády také přijímáme nové členky v průběhu celého roku.


Schůzky
Schůzky se konají každý týden a děti jsou rozřazeny podle věku. Scházíme se v naší klubovně na Jiráskově náměstí.

 • Delfínci (5-7 let)
  • Středa 15:00 až 16:30
  • Rádce: Barča Ševčíková a Maruška Lontscharová
 • Tygříci (8-10 let)
  • Pondělí 15:30 až 17:00
  • Rádce: Bára Růžičková ("Růža") a Kristýna Ševčíková
 • Ještěrky (11 a starší)
  • Pondělí 17:00 až 18:30
  • Rádce: Monika Malkusová

Co je skauting?
Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.


Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

Světlušky a vlčata (věk 6-11 let)

Skauti a skautky (věk 12-15 let)

Rangers a roveři (věk nad 15 let)

foto